A FAL adja a másikat!

A vezetőség

Kuratórium
Fazekas Attila Győző

Fazekas Attila Győző

kuratóriumi elnök

Az egész családom kötődik a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumhoz, és nem csak a nevünk miatt. 🙂 1987-1991 között jártam a gimnázium nyelvi tagozatára, az akkori „A” osztályba. Játszottam az iskolai kosárcsapatban, és amivel leginkább nyomot hagytam, az volt, hogy az egyik fő szervezője voltam az akkoriban divatos 24 órás kosármeccseknek. Egy tanévig a feleségem is tanított franciát az iskolában, a nagyobbik fiam 2019-ben érettségizett, a kisebbik pedig 2024-ben fog – szintén a „Fazék”-ban.

Annak ellenére, hogy a gimnáziumban orosz tagozatos voltam, magyar-angol szakos tanárként végeztem az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Ezután dolgoztam nyelvtanárként különböző nyelviskolákban, külkereskedelmi menedzserként egy villamossági nagykereskedésben, titkárságvezetőként egy alapítványnál, 2009-ben pedig visszatértem az alma materhez, azóta a Fazekasban tanítok magyart és angolt. A tanítás mellett kb. 10 évig voltam az iskolai fiú kosárcsapat edzője, az utóbbi években színjátszókört vezetek, 2020-ban pedig megjelent egy regényem A Fazekas szelleme címen, amely az iskola múltjáról és jelenéről szól.

Szilágyi Tiborné Mónika

Szilágyi Tiborné Mónika

kuratóriumi tag

Családom, a Szilágyi-család minden tagja kötődik a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumhoz. A férjem 37 évet dolgozott az intézményben, testnevelés-biológia szakos tanárként. Elévülhetetlen érdemeket szerzett mind a fiú röplabda, mind a leány atlétika országos és nemzetközi versenyein. Nagyobbik lányom speciális matematika tagozaton végzett 2014-ben, míg a kisebbik biológia-kémia tagozatra járt és 2019-ben érettségizett a „Fazék”-ban.

Én a Magyar Testnevelési Egyetemen szereztem diplomát testnevelés-gyógytestnevelés szakon. Az első két munkahelyem sporttagozatos általános iskolában volt, mellette 25 évig dolgoztam atléta edzőként a DSI-nél. Ebben az időben szereztem közoktatás vezetői szakvizsgát. 2015-ben kerültem a Fazekasba, gyakorlatilag a férjem helyére, és az itt töltött évek alatt lettem mestertanár, illetve folyamatosan osztályfőnök is. Testnevelést és gyógytestnevelést tanítok, koordinálom az atléták versenyeit, edzéseit és a testnevelés érettségire jelentkezőket készítem fel.

Családom, a Szilágyi-család minden tagja kötődik a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumhoz. A férjem 37 évet dolgozott az intézményben, testnevelés-biológia szakos tanárként. Elévülhetetlen érdemeket szerzett mind a fiú röplabda, mind a leány atlétika országos és nemzetközi versenyein. Nagyobbik lányom speciális matematika tagozaton végzett 2014-ben, míg a kisebbik biológia-kémia tagozatra járt és 2019-ben érettségizett a „Fazék”-ban.

Én a Magyar Testnevelési Egyetemen szereztem diplomát testnevelés-gyógytestnevelés szakon. Az első két munkahelyem sporttagozatos általános iskolában volt, mellette 25 évig dolgoztam atléta edzőként a DSI-nél. Ebben az időben szereztem közoktatás vezetői szakvizsgát. 2015-ben kerültem a Fazekasba, gyakorlatilag a férjem helyére, és az itt töltött évek alatt lettem mestertanár, illetve folyamatosan osztályfőnök is. Testnevelést és gyógytestnevelést tanítok, koordinálom az atléták versenyeit, edzéseit és a testnevelés érettségire jelentkezőket készítem fel.

Szilágyi Tiborné Mónika

Szilágyi Tiborné Mónika

kuratóriumi tag

Gáll József

Gáll József

kuratóriumi tag

Bár az alapítvány létrehozásakor már 30 év telt el érettségim óta, sok osztálytársam által ismételt gondolat – bármennyire is közhelyszerű –, hogy a debreceni „Fazék”-ban töltött 4 év nagyon meghatározó volt számunkra. Ráadásul családom is több szállal kötődik a gimihez, így például testvérem is büszke tagja az iskola alumni közösségének, s irigykedve nézem legnagyobb gyermekemet, aki a FAL alapításakor már ebbe a gimibe jár. Máig tartó barátságokat köszönhetek a gimis éveknek, s valójában egy ilyen baráti körnek – és persze az ehhez kapcsolódó sörözéseknek – köszönhető az alapítvány alapötlete is.

Érettségi után matematikus és közgazdász lettem, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem, melyhez komoly alapot adott a „Fazék spec. mat.” tagozatán eltöltött 4 év, szinte természetes volt számomra, hogy matematikát akarok érettségi után is tanulni. Egyetemi tanulmányaim befejezése óta egyetemen oktatok itthon (Debrecen) és külföldön (Hollandia, Szlovénia), szűkebb kutatási területem statisztikai és pénzügyi matematikai problémákhoz kapcsolódik, ezen a területen szereztem doktorimat is Debrecenben. Nagyon jó érzés, hogy szűkebb és tágabb környezetemben is számos kollegám van, akik szintén a gimi öregdiákjai, mint ahogy egyetemi hallgatókkal is gyakorta nosztalgiázom a gimis évekről annak ellenére, hogy nem is jártam velük egy percet sem egyszerre a gimnáziumba.

Tóth András Sándor

Tóth András Sándor

operatív igazgató

A 2009-es tanévben nyertem felvételt a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba, azonban ekkor még nem sejtettem, hogy milyen nagy hatással lesz az életemre. A „Fazekas” falai között, néha tanulással, de többnyire kapcsolatépítéssel töltött 4 évem nagyban hozzájárult a sikeres pályafutásomhoz. Már a gimis éveim alatt aktívan részt vettem az iskolai programok szervezésében és a közösség építésében. 

 

Az érettségit követően, Budapesten folytattam tanulmányaimat, de egy-egy “Fazekasos” rendezvényen ezt követően is felbukkantam, ahol rendszerint Alumni társaimmal is találkozhattam. A diplomám megszerzése után, ismét Debrecenbe költöztem, ahol saját vállalkozást indítottam, amelynek fő mozgatórugója és alapja a tudatos kapcsolatépítés.

A 2009-es tanévben nyertem felvételt a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba, azonban ekkor még nem sejtettem, hogy milyen nagy hatással lesz az életemre. A „Fazekas” falai között, néha tanulással, de többnyire kapcsolatépítéssel töltött 4 évem nagyban hozzájárult a sikeres pályafutásomhoz. Már a gimis éveim alatt aktívan részt vettem az iskolai programok szervezésében és a közösség építésében.

 

Az érettségit követően, Budapesten folytattam tanulmányaimat, de egy-egy “Fazekasos” rendezvényen ezt követően is felbukkantam, ahol rendszerint Alumni társaimmal is találkozhattam. A diplomám megszerzése után, ismét Debrecenbe költöztem, ahol saját vállalkozást indítottam, amelynek fő mozgatórugója és alapja a tudatos kapcsolatépítés.

Tóth András Sándor

Tóth András Sándor

operatív igazgató