A FAL adja a másikat!

Kuratóriumi köszöntő

Kedves volt és jelenlegi Fazekasos Diákok!

Köszöntünk benneteket a Debreceni Fazekas Alumni Alapítvány (A FAL) kuratóriumának nevében. Szervezetünk azzal a céllal jött létre, hogy a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium jelenlegi és volt diákjai valamint tanárai gimnáziumhoz kötődő tevékenységeit támogassa.

Az alapítvány alapötletét három egykori fazekasos barát, Fazekas Attila Győző, Gáll József és Kovács Tibor fogalmazta meg. Mindegyikük erősen kötődött egykori alma materéhez, amit az is bizonyít, hogy a végzésük után 30 évvel hozták létre a Debreceni Fazekas Alumni Alapítványt 2021-ben,
továbbá az is, hogy mindhármuk gyerekei is ide jártak/járnak.

Az iskola korábban létrejött alapítványával, a Fazekas Alapítvánnyal közösen ugyanazért a célért kívánunk dolgozni a jövőben: még jobb hellyé szeretnénk tenni a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumot, és vissza akarunk adni egy keveset abból, amit itt kaptunk annak idején, hiszen itt szereztünk életre szóló barátságokat, itt voltunk először szerelmesek, itt indultunk el a felnőtté válás útján, miközben tanárainktól megkaptuk azt az alapot, melyre építve sikeres emberek lehettünk.

Szeretnénk, ha a jövő fazekasosai is átélhetnék mindezt, és végzésük után nem felejtenék el egykori „tápláló anyjukat”. Ebben mindannyiunk számára például szolgálnak az 1957-ben(!) végzett legendás IV.A osztály tanulói, akik a mai napig meghatározó közösségként gondolnak vissza szeretett gimnáziumukra, és a tanáraikról elnevezett díjakat minden évben átadják az aktuális évben jól teljesítő diákoknak.

Rövidtávú céljaink között szerepel, hogy alapítványunk segítségével az iskola méltó módon ünnepelhesse meg alapításának 150. évfordulóját 2023-ban. Közép- és hosszútávú célunk pedig az, hogy az alumni, vagyis öregdiák szervezet valódi közösséggé kovácsolódjon, ahol mindenki jól érzi magát amellett, hogy segíti egykori iskoláját. Bármilyen ötletet nagyon szívesen veszünk jelenlegi (egyúttal jövendőbeli volt) és volt fazekasos diáktól, melyeknek a szervezésébe, megvalósításába és egyúttal anyagi források megszerzésébe örömmel kapcsolódunk be.

Az alapítvány létrehozása is egy igazi fazekasos együttműködés eredménye, hiszen az alapító, a kuratóriumi tagok és az operatív igazgató mellett mindenki jelenlegi vagy öregdiák, aki ebben segédkezett. Reményeink szerint ez a kör, az öregdiákok közössége folyamatosan bővülni fog a jövőben.

Üdvözlettel:
A Debreceni Fazekas Alumni Alapítvány (A FAL) kuratóriuma